Моля да прочетете внимателно Политиката за поверителност преди да използвате този уеб сайт.

I. ОБХВАТ И СЪГЛАСИЕ

Настоящата Политика за защита на личните данни (“Политика за поверителност”, “Политика”) описва практиките по отношение на личните данни, които събира Negritta’s Photo за извършваните от студиото услуги. Настоящата Политика за поверителност е подчинена на българския Закон за защита на лични данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

„Негриттас Арт“ ЕООД, с ЕИК 204785657, с адрес на управление: София 1407, ул. Данаил Дечев 2, МОЛ Елена Негриева, събира, обработва и съхранява лични данни в качеството си на фотографско студио.

С използването на официалната интернет страница на Negritta’s Photo и страницата на студиото във фейсбук и/или използването на други, където е приложима Политиката, ще се счита, че вие сте прочели, разбрали и изразили вашето съгласие за използването на вашите лични данни в съответствие с Общите условия и настоящата Политика за поверителност.

II. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЕ СЪБИРА И СЪХРАНЯВА

Данните, които събира Negritta’s Photo, са възоснова на проведена кореспонденция с клиенти чрез e-mail, фейсбук съобщения, телефонни разговори и СМС съобщения:

Име/имена, e-mail адрес, телефонен номер, възраст, име и пол на детето/децата

Тъй като основната дейност на фирмата е фотография, събират се и следните данни:

  • снимки, които са заснети по време на фотосеии, събития, семейни тържества
  • декларация, която се подписва в случай на съгласие за публикуване на снимки в портфолиото Negritta’s Photo на интернет или фейсбук страницата на студиото.
III. КАК СЕ ИЗПОЛЗВАТ СЪБРАНИТЕ ДАННИ

Личните данни, които се събират от Negritta’s Photo са единствено и само, за да бъде организирана и осъществена дейността на студиото – заснемане фотосесии, събития, тържества, както и обработка на снимковия материал и предаването му на клиенти. Снимките може да бъдат използвани и с рекламна цел в портфолиото на студиото, което става изключително само след писмено съгласие с декларация от страна на клиентите.

IV. СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ

Цялата информация, която събира Negritta’s Photo, се защитава с разумни и съвременни технически средства, за да се предотврати неразрешен достъп или използване на данни. Мерките са в съответствие с новите технически средства и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработката и вида на данните, които трябва да бъдат защитени.

При наличие на повреда в системата на съхранение клиентите ще бъдат уведомени в най-кратък срок на интернет и фейсбук-страницата на Negritta’s Photo.

5. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА

Правилата на настоящата Политика за поверителност може да бъдат актуализирани след време. Ако продължавате да ползвате услугите ни след този период, вие потвърждавате, че приемате и сте съгласни с последващи актуализации на тази Политика.

Ако имате въпроси, моля свържете се на имейл-адрес: info@negritta.net