Продуктова фотография на козметика

Продуктова фотография на козметика

Професинолано заснемане на продукти за каталози, онлайн търговия и печатна реклама

Фотография и стилистика: Negritta’s Photo